Kommunfullmäktigemöten 2016 http://play.upplandsvasby.se/public/Archive.aspx?CatID=17 9 1 http://play.upplandsvasby.se/public/ http://play.upplandsvasby.se/public/Upload/ Kommunfullmäktige 2016-12-12 Kommunfullmäktige 2016-12-12 http://play.upplandsvasby.se/public/GetMovies.aspx?linked350&17 350 17 10257 http://play.upplandsvasby.se/public/Upload/63790679-da4d-420c-b4ea-b9ff9984d02f/VideoImage/350.jpg 63790679-da4d-420c-b4ea-b9ff9984d02f/VideoImage/350.jpg Per-Ola Lindahl 2016-12-12 16:53:11 http://play.upplandsvasby.se/public/ http://play.upplandsvasby.se/public/Upload/ Kommunfullmäktige 2016-11-21 Kommunfullmäktige 2016-11-21 http://play.upplandsvasby.se/public/GetMovies.aspx?linked347&17 347 17 22084 http://play.upplandsvasby.se/public/Upload/63790679-da4d-420c-b4ea-b9ff9984d02f/VideoImage/347.jpg 63790679-da4d-420c-b4ea-b9ff9984d02f/VideoImage/347.jpg Per-Ola Lindahl 2016-11-21 14:58:34 http://play.upplandsvasby.se/public/ http://play.upplandsvasby.se/public/Upload/ Kommunfullmäktige 2016-10-24 Kommunfullmäktige 2016-10-24 http://play.upplandsvasby.se/public/GetMovies.aspx?linked344&17 344 17 6321 http://play.upplandsvasby.se/public/Upload/63790679-da4d-420c-b4ea-b9ff9984d02f/VideoImage/344.jpg 63790679-da4d-420c-b4ea-b9ff9984d02f/VideoImage/344.jpg Per-Ola Lindahl 2016-10-24 18:51:37 http://play.upplandsvasby.se/public/ http://play.upplandsvasby.se/public/Upload/ Kommunfullmäktige 2016-09-19 Kommunfullmäktige 2016-09-19 http://play.upplandsvasby.se/public/GetMovies.aspx?linked339&17 339 17 6769 http://play.upplandsvasby.se/public/Upload/63790679-da4d-420c-b4ea-b9ff9984d02f/VideoImage/339.jpg 63790679-da4d-420c-b4ea-b9ff9984d02f/VideoImage/339.jpg Per-Ola Lindahl 2016-09-19 18:14:29 http://play.upplandsvasby.se/public/ http://play.upplandsvasby.se/public/Upload/ Kommunfullmäktige 2016-06-20 Kommunfullmäktige 2016-06-20 http://play.upplandsvasby.se/public/GetMovies.aspx?linked334&17 334 17 28237 http://play.upplandsvasby.se/public/Upload/63790679-da4d-420c-b4ea-b9ff9984d02f/VideoImage/334.jpg 63790679-da4d-420c-b4ea-b9ff9984d02f/VideoImage/334.jpg Per-Ola Lindahl 2016-06-20 13:12:29 http://play.upplandsvasby.se/public/ http://play.upplandsvasby.se/public/Upload/ Kommunfullmäktige 2016-05-16 Kommunfullmäktige 2016-05-16 http://play.upplandsvasby.se/public/GetMovies.aspx?linked332&17 332 17 11736 http://play.upplandsvasby.se/public/Upload/63790679-da4d-420c-b4ea-b9ff9984d02f/VideoImage/332.jpg 63790679-da4d-420c-b4ea-b9ff9984d02f/VideoImage/332.jpg Per-Ola Lindahl 2016-05-16 16:07:36 http://play.upplandsvasby.se/public/ http://play.upplandsvasby.se/public/Upload/ Kommunfullmäktige 2016-04-18 Kommunfullmäktige 2016-04-18 http://play.upplandsvasby.se/public/GetMovies.aspx?linked330&17 330 17 10535 http://play.upplandsvasby.se/public/Upload/63790679-da4d-420c-b4ea-b9ff9984d02f/VideoImage/330.jpg 63790679-da4d-420c-b4ea-b9ff9984d02f/VideoImage/330.jpg Per-Ola Lindahl 2016-04-18 15:22:37 http://play.upplandsvasby.se/public/ http://play.upplandsvasby.se/public/Upload/ Kommunfullmäktige 2016-03-21 Kommunfullmäktige 2016-03-21 http://play.upplandsvasby.se/public/GetMovies.aspx?linked328&17 328 17 11179 http://play.upplandsvasby.se/public/Upload/63790679-da4d-420c-b4ea-b9ff9984d02f/VideoImage/328.jpg 63790679-da4d-420c-b4ea-b9ff9984d02f/VideoImage/328.jpg Per-Ola Lindahl 2016-03-21 17:01:07 http://play.upplandsvasby.se/public/ http://play.upplandsvasby.se/public/Upload/ Kommunfullmäktige 2016-2-15 Kommunfullmäktige 2016-2-15 http://play.upplandsvasby.se/public/GetMovies.aspx?linked326&17 326 17 10108 http://play.upplandsvasby.se/public/Upload/63790679-da4d-420c-b4ea-b9ff9984d02f/VideoImage/326.jpg 63790679-da4d-420c-b4ea-b9ff9984d02f/VideoImage/326.jpg Per-Ola Lindahl 2016-02-15 18:51:45